Delegacija Fonda u posjeti Hrvatskom Zavodu za Zdravstveno Osiguranje u Zagrebu
 

12.04.2017.

Nakon što se delegacija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na čelu sa direktorom Seadom Čirgićem sastala u Beogradu sa dr Vericom Lazićem, direktoricom Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije i njenim saradnicima, juče su predstavnici Fonda  posjetili Zagreb gdje ih je primio dr Fedor Dorčić, direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sa svojim saradnicima.

Teme razgovora bile su kao i u Beogradu upoznavanje crnogorske delegacije sa  iskustvima u realizaciji projekta uvođenja elektronske zdravstvene knjižice umjesto papirne koje je ovaj Zavod sproveo i realizovao u prethodnom periodu, potom kako je i na koji način organizovana medijska kampanja u vezi sa tim, a pored nacionalne zdravstvene kartice bilo je riječi i o uvođenju Evropske kartice zdravstvenog osiguranja, kao i o listama čekanja osiguranika na dobijanje zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim uistanovama, kontroli troškova za privremenu spriječenost za rad, tj. za bolovanja, putne troškove i mnogih drugih pitanja koja se tiču djelatnosti Fondova za zdtravstveno osiguranje.

Takođe kao i na sastanku u Beogradu crnogorsku delegaciju u sastavu: Sead Čirgić, direktor Fonda, Milena Cvijanović, pomoćnica direktora za ekonomsku djelatnost, Aleksa Miranović, pomoćnik direktora za javne nabavke, Vesna Popović i Andrea Stajović, savjetnice direktora, Vjera Medojević, načelnica Područne jedinice Fonda  u Podgorici i Lejla Reković,načelnica u Sektoru za informacione tehnologije interesovala se o iskustvima Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje u vezi sa finansiranjem lijekova za rijetke bolesti, nabavkama  i utvrđivanjima cijena lijekova, načinu finasiranja zdravstvenih usluga i dr.