Studenti Fakulteta političkih nauka - Socijalne politike i rada okončali praksu u FZZO
 

13.04.2017.

Nastavak dugogodišnje veoma dobre saradnje Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Fakulteta političkih nauka, tj. odsjeka za Socijalnu politiku i socijalni rada rezultirao je i ove godine  praktičnim aktivnostima studenata sa ovog odsjeka koji se na neposredan način upoznaju sa djelokrugom rada i aktivnosti Fonda.

Naime na inicijativu prof.dr Saše Kneževića, dekana Fakulteta političkih nauka, uz maksimalnu podršku i razumijevanje Seada Čirgića, direktora Fonda za zdravstveno osiguranje da studenti smjera Socijalna politika i socijalni rad, u okviru organizacije predmeta Socijalna politika u praksi, po tradiciji i ove godine dio nastavnog plana ostvare posjetom Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore danas je završena  sa realizacijom.

Tako su se tri  grupe studenata tokom prakse direktno upoznale  sa organizacijom rada, načinom funkcionisanja i djelokrugom poslova Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, što predstavlja izuzetan značaj za obrazovanje budućih svršenih studenata ovog smjera, odnosno socijalnih radnika, a bilo je riječi o tome da predstavnici Fonda u nekom narednom periodu održe predavanje na fakultetu studentima socijalnog rada kako bi im se i na taj način približila materija potrebna za njihovo dodatno obrazovanje.

S tim u vezi danas su  u svečanoj sali Fonda posljednje dvije grupe studenata  primili Vukosava Pejović, načelnica Odjsjeka za obavezno zdravstveno osiguranje, Cvetko Radičković, načelnik Odsjeka za međunarodno zdravstveno osiguranje i Amer Ramusović, načelnik Službe za odnose sa javnošću.

Oni su između ostalog studente tog smjera Fakulteta političkih nauka upoznali sa osnovnom organizacijom rada i funkcionisanja Fonda, apostrofirajući posebno tri osnovna postulata iz prava obaveznog zdravstvenog osiguranja: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad i pravo na naknadu putnih troškova u vezi korišćenja zdravstvene zaštite.

Prisutnim studentima, Vukosava Pejović govorila je o poslovima u vezi neposrednog ostvarivanja prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja preko područnih jedinica i  koordinaciji u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Fondu, koordinaciji u vođenju evidencija o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Fondu (određivanje načina vođenja evidencije, vrste podataka koji se vode i pripreme obrazaca); kao i pružanje stručne pomoći i davanje instrukcija područnim jedinicama u postupcima ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Takođe Pejovićka je studentima objasnila na koji način se pripremaju i realizuju ugovori sa zdravstvenim ustanovama van Crne Gore; prati ostvarivanja prava na medicinsko tehnička pomagala; na  ostvarivanje prava na privremenu spriječenost za rad i prava na naknadu putnih troškova, kao i sprovođenje postupaka za ostvarivanje prava na liječenje van Crne Gore, koordinaciju i ujednačavanje postupaka za rad ljekarskih komisija u područnim jedinicama i dr što je u djelokrugu rada Fonda za zdravstveno osiguranje.

Posebno interesovanje studenti su izrazili za međunarodne sporazume kojima se uređuje zdravstvena zaštita, penzijsko invalidsko osiguranje i prava iz socijalne i dječije zaštite, o kojima je detaljno govorio Cvetko Radičković.

Na kraju posjete studenti su se neposredno upoznali sa radom aktivnostima zaposlenih u pojedinim Odsjecima u centrali Fonda kao i Područnoj jedinici Podgorica.

Prijemu i predavanju studentima prisustvovao je mr Mehmed Đečević, predstavnik Fakulteta političkih nauka, koji se istovremeno zahvalio na ukazanom povjerenju i izrazio želju za nastavkom saradnje između ove dvije institucije.