Završena posjeta fondovima zdravstva u okruženju
 

14.04.2017.

Delegacija Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na čelu sa direktorom Seadom Čirgićem, posjetom Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije završila je trodnevnu posjetu fondovima zdravstva u okruženju.

Tema razgovora sa Marjanom Šušelj, direktorom Zavoda Slovenije i njegovim saradnicima odnosile su se na nabavku lijekova, način utvrđivanja cijena lijekova, pitanja oko realizacije projekta nacionalne i evropske zdravstvene kartice, ostvarivanje prava prekogranične zdravstvene zaštite i dr.

U srdačnom razgovoru dogovoreno je da se međusobna saradnja intezivira i da se razmjenjuju iskustva u cilju savladavanja problema i boljeg funkcionisanja sistema osiguranja.