Učešće Fonda na IV Medical konferenciji
 

18.05.2017.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Sead Čirgić sa saradnicima, učestvovao je na okruglom stolu, koji je održan u utorak, 16.maja 2017. u hotelu "Mediteran" u Bečićima, u okviru IV Medical konferencije.

Tema okruglog stola bila je: Modeli nabavke lijekova. Uz predstavnike Fonda za zdravstveno osiguranje, na okruglom stolu učestvovali su  dr Samo Fakin, bivši direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,dr Mersad Mujević - Uprava za javne nabavke Crne Gore, Dr Majda Šahman Zaimović - CALIMS, Radoman Dragaš direktor AU "Montefarm i Adrijana Čimić - Američka privredna komora. Takođe, okruglom stolu  su prisustvovali brojni učesnici konferencije iz zdravstvenih ustanova kao i farmaceutskih kompanija iz Crne Gore i regiona.