Organizovana prezentacija analize putnih troškova za direktore Domova zdravlja
 

U Fondu za zdravstveno osiguranje  juče je za predstavnike crnogorskih Domova zdravlja, a u prisustvu Milovana Vujovića, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja i Seada Čirgića, direktora Fonda, kao i predstavnika stručnih službi Fonda  organizovana prezentacija analize  putnih troškova osiguranih lica Fonda na teritoriji Crne Gore  koju je pripremila radna grupa na čelu sa dr Sanjom Simović. Cilj prezentacije je bio upoznavanje direktora domova zdravlja sa rezultatima, zaključcima i predlogom mjera iz navedene analize.

Kako je istakla dr Simović, radi se o novoj i detaljnoj analizi putnih troškova  koji su nastali u cilju ostvarivanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Crne Gore po osnovu više parametara (dijagnozama, kategorijama osiguranika, filijalama, relacijama, itd) za putne troškove za 2016.godinu uz finansijski prikaz za period 2014-2016 po filijalama i na nivou Crne Gore.

Dr Simović je ukazala i na ključna mjesta gdje su neophodne zajedničke aktivnosti menadžera zdravstvenih ustanova i izabranih doktora u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i Fondom.

U narednom periodu se očekuje značajno smanjenje izdvajanja sredstava za putne troškove prije svega dodjeljivanjem pratioca u toku putovanja u skladu sa Zakonom., a  planirano je da isti tim u sastavu : dr Sanja Simović, Dragan Vuksanović, Predrag Vučinić, Jelena Braletić i Siniša Simović nastavi, u jednom određenom periodu, sa praćenjem putnih troškova i obavi potrebne edukacije u sistemu zdravstva.

Analiza se nalazi na sajtu, a kompletnu prezantaciju možete otvoriti ovdje.