REALIZACIJA ELEKTRONSKIH RECEPATA U PRIVATNIM APOTEKAMA KOJE NIJESU U UGOVORNOM ODNOSU SA FONDOM
 

31.01.2018.

Fond za zdravstveno osiguranje sprovodi završnu fazu Projekta uvođenja elektronskog recepta, odnosno ukidanja štampane verzije recepta iz zdravstvenog sistema Crne Gore. Ovo podrazumijeva u određenim segmentima izmijenjen dosadašnji način rada, kako u javnim, tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Iz gore navedenog slijedi obavještenje da je razvijeno zasebno informatičko rješenje u obliku namjenskog portala za uvid u elektronske recepte, namijenjeno privatnim apotekama koje nijesu u ugovornom odnosu sa Fondom. Svrha portala je stvaranje mogućnosti da ove ustanove u skladu sa propisima imaju uvid u propisane recepte za ljekove koji se izdaju u posebnom režimu. Kako bi privatne apoteke sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje nema ugovor o saradnji mogle imati uvid u propisane recepte (i iste čuvati u svojoj arhivi u obliku štampane kopije), neophodno je prikupiti podatke o svim zainteresovanim subjektima.

Ovim putem upućujemo poziv privatnim apotekama koje nemaju sklopljen ugovor sa Fondom, da nam se obrate kako bi mogle izdavati ljekove za koje je obavezno postojanje recepta (antibiotici i sl.). Neophodno je da nam ove ustanove dostave popunjene upitnike za ustanovu i farmaceute na mail: tehnickapodrska@rfzcg.co.me, na fax.: 020 404 120 ili na adresu: Ul.Vaka Đurovića BB 81000 Podgorica (za Sektor za IT),  kako bi im omogućili pristup namjenskom portalu radi uvida u propisane recepte sa posebnim režimom izdavanja.

Obrasce upitnika preuzeti sa linka: Upitnici za privatne apoteke bez ugovora