Ukidanje štampane verzije recepta iz sistema
 

28.02.2018.

 

Obavještavamo javnost da se od 01.03.2108.godine iz sistema isključuje štampana verzija recepta, odnosno da ljekari prilikom propisivanja pacijentima neće izdavati papirne obrasce (osim u specifičnim situacijama, kako je to zakonom predviđeno). Realizacija elektronskog recepta biće moguća u svim državnim i privatnim apotekama na teritoriji Crne Gore, uz obaveznu zdravstvenu knjižicu.

U cilju prilagođavanja i postepenog prelaska na novi model, omogućena je štampa Izvještaja o propisanoj terapiji, koje će ljekari izdavati pacijentima na osnovu ličnog zahtjeva. To u slučajevima propisivanja većeg broja recepata (dužeg spiska propisane terapije), sa ciljem lakšeg snalaženja pacijenata prilikom realizacije recepata.

Za privatne apoteke koje nemaju ugovor sa Fondom, odnosno koje ne koriste postojeći informacioni sistem, obezbijeđen je uvid u elektronske recepte i njihova štampa, prema obavještenju i instrukcijama objavljenim na Web stranici Fonda za zdravstveno osiguranje 31.01.2018. godine