SAOPŠTENJE SA SASTANKA SA NVO „NAŠE SUNCE“ – UDRUŽENJEM DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU GOVORA
 

07.03.2018.

 U Fondu je održan sastanak sa izvršnom direktoricom NVO Naše sunce Milkom Šćepanović, povodom problematike sa kojom je javnost upoznata kroz medije prethodnih dana.

Ono što je izvršna direktorica istakla jeste da postoje problemi sa kojim se susrijeću članovi njihovog udruženja, prije svega djeca, jer sada postoji obaveza doplate ljekova koji se nalaze na doplatnoj listi, koji se koriste tokom liječenja, a iste su ranije dobijali u cjelosti na teret sredstava Fonda.

Iz Fonda je saopsteno da će preduzeti sve mjere i aktivnosti koje su iz domena nadležnosti Fonda kao i da će sa iznijetim problemima upoznati i Ministarstvo zdravlja u čijoj je nadležnosti donošenje Liste ljekova.

Sa druge strane, data je puna podrška uvođenju elektronskog recepta od kojeg se očekuju benefiti kako za cijeli sistem tako i za djecu sa poteškoćama u razvoju.