ZAKON IMA JAČU SNAGU OD ODLUKE
 

15.03.2018.

Povodom teksta objavljenog na portalu CDM, u okviru kojeg je objavljen skenirani dio Odluke o učešću osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite objavljene u “Službenom listu RCG” br. 34/91, ukazujemo da je ovu Odluku donijela Vlada Republike Crne Gore 1991. godine. U toku primjene, Odluka je više puta mijenjana Odlukama o valorizaciji iznosa učešća u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite, što se i vidi, obzirom da se ispod naslova nalaze sve izmjene ove odluke, a koje su objavljivane u Službenom listu. Odlukama o valorizaciji iznosa učešća u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite vršena je valorizacija iznosa učešća utvrđenih u apsolutnim iznosima, tj. naprije su ovi iznosi bili u dinarima, zatim u DEM.

Na osnovu Zakona o centralnoj banci Crne Gore, donijeto je Uputstvo o načinu i stupku konverzije DEM i drugih valuta u EUR (“Sl. list RCG” br. 64/01 I 14/02) po kojem je utvrđeno da se konverzija vrši po kursevima fiksiranim od strane Evropske centralne banke, tj. 1 € = 1,95583 DEM.

Shodno navedenom upustvu izvršena je konverzija iznosa iskazanih u DEM u EUR-e.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju “ SL.CG “br .06/16,  u članu 19 utvrđene su kategorije osiguranika koje su oslobođene od učešća u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite, odnosno kojima se zdravstvena zaštita obezbjeđuje u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U stavu 1 ,tačka 8 ovog Zakona utvrđeno je da su od učešća oslobođeni:

borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata, članovi njihovih porodica, korisnici prava na novčanu naknadu materijalnog opbezbjeđenja boraca, kao i žrtve kasetne municije.

Obzirom da Zakon ima jaču pravnu snagu od Odluke to se Odluka primjenjuje samo u dijelu njome utvrđenih iznosa učešća, ali ne i u dijelu oslobađanja od učešća od korišćenja zdravstvene zaštite, već se primjenjuje navedena Odredba Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članom 100 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17 , 22/17 i 12/18) propisano je da će se ova odluka primjenjivati do uvođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja, čije uvođenje je poslednjim izmjenama zakona oročeno za 01. januar 2019. godine.