OSTVARIVANJE PRAVA PREKO NADLEŽNIH PODRUČNIH JEDINICA/FILIJALA
 

18.04.2018.

 

Obavještavamo osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje da će se ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja vršiti u područnim jedinicama/filijalama Fonda prema opštini prebivališta. Određivanje nadležne filijale svim osiguranicima Fonda izvršeno je u skladu sa podatkom o opštini u kojoj su izabrali doktora, a za osiguranike koji nemaju izabranog doktora nadležna filijala određena je prema opštini prebivališta iz CRS - Centralnog registra stanovništva koji vodi MUP. 

Ukazujemo da će se ubuduće promjena nadležne područne jedinice/filijale vršiti isključivo prema podacima o opštini prebivališta osiguranika iz CRS-a.

Obavještavamo osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje da ce se ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja vršiti u područnim jednicama/filijalama Fonda prema opštini prebivališta. Odredjivanje nadležne filijale svim osiguranicima Fonda izvršeno je u skladu sa podatkom o opštini u kojoj su izabrali doktora,a za osiguranike koji nemaju izabranog doktora nadežna filijala odredjena je prema opštini prebivališta iz CRS-Centralnog registra stanovništva koji vodi MUP. Ukazujemo da će se ubuduće promjena nadležne područne jedinice/filijale vršiti isključivo prema podacima o opštini prebivališta osiguranika iz CRS-a.