eApoteka-NOVI ELEKTRONSKI SERVIS ZA GRADJANE
 

05.12.2018.

 

Fond za zdravstveno osiguranje 05.12. pustio je u rad novi, po redu četvrti elektronski servis eApoteka, putem kojeg je svim osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje, preko portala "eZdravlje" i mobilnih aplikacija, dostupna informacija o stanju zaliha lijekova u svim državnim i određenom broju privatnih apoteka u Crnoj Gori. To znači da je moguće izvršiti uvid u raspoloživost propisane terapije u svim državnim apotekama. Istovremeno se ulažu napori kako bi se što veći broj privatnih apoteka uključio u sistem, a to u najvećoj mjeri zavisi od njihovog angažmana i zainteresovanosti. Dakle privatne apoteke će se sukcesivno priključivati, u skladu sa dinamikom prilagođavanja njihovih informacionih sistema za povezivanje sa Integralnim informacionim sistemom zdravstva. Ovo je nastavak aktivnosti koje FZOCG kontinuirano sprovodi u cilju unapređenja dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga. Napominjemo da su pored eApoteke, u poslednjih 15 mjeseci razvijeni elektronski servisi za građane: eZakazivanje, eRecept i eNalaz.