Implementiran LIS na primarnom nivou
 

18.02.2918.god

 

FZOCG je sa uspjehom i do kraja realizovao sve aktivnosti na implementaciji laboratorijskog informacionog sistema na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Novi sistem implementiran je u laboratorijama DZ Podgorica, DZ Danilovgrad, DZ Budva, DZ Tivat, DZ Ulcinj, DZ Andrijevica, DZ Rožaje, DZ Kolašin, DZ Plav, DZ Mojkovac, a od danas i u DZ Herceg Novi. Na ovaj način obezbijeđena je informatička podrška laboratorijskim procedurama u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori koji u svom sastavu vrše ovu vrstu dijagnostike. Treba napomenuti da zahvaljujući realizaciji ovog projekta, sada konačno i osiguranici u svim navedenim opštinama imaju na raspolaganju elektronski servis eNalaz, putem kojeg mogu izvršiti uvid u elektronske rezultate laboratorijskih analiza, preko računara, pametnih uređaja i mobilnih aplikacija, na jedinstvenoj platformi eZdravlje, koja je od strane Fonda za zdravstveno osiguranje razvijena isključivo za potrebe svojih osiguranika.
Naravno tu su prije svega osnovne prednosti koje je ovaj sistem donio za pacijente i ljekare, a to je elektronski i automatski prenos nalaza iz laboratorije do izabranog doktora, njihovo smještanje u elektronski karton pacijenta, arhiviranje, praćenje i upoređivanje određenih parametara, što sve doprinosi lakšoj, bržoj i efikasnijoj ukupnoj dijagnostici i liječenju pacijenata.

Slijedeći projekat FZO sa čijim pripremama se već započelo, u cilju informatizacije laboratorija u kompletnom zdravstvenom sistemu i njihova međusobna integracija, jeste uvođenje LIS-a na sekundarnom nivou, pri čemu će pored svih opštih bolnica ujedno biti pokriveni i preostali domovi zdravlja koji laboratorisku dijagnostiku obavljaju u okviru bolničkih laboratorija (DZ/OB Cetinje, DZ/OB Bar, DZ/OB Kotor, DZ/OB Nikšić, DZ/OB PLjevlja, DZ/OB Bijelo Polje i DZ/OB Berane). Nakon uvođenja LIS-a i na sekundarnom niovu, slijede dalji benefiti i unaprijeđenja, u smislu umrežavanja i razmjene elektronskih nalaza i rezultata analiza među ustanovama na različitim nivoima zdravstvene zaštite - među izabranim doktorima i specijalistima, neće biti ponavljanja ili dupliranja istih analiza u okviru laboratorijske dijagnostike. Takođe, nakon informatizacije labaratorija na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite ići će se ka ukidanju štampanja labaratorijskih nalaza kada to nije neophodno, što će sve ukupno rezultirati smanjenjem troškova.