Dodjela PIN koda – lakši pristup el. servisima
 

04.04.2019.god

 

U skladu sa razvojem novog elektronskog servisa eOsiguranje i ukidanjem ovjere zdravstvenih knjižica, Fond je uveo još jednu novinu, osnosno povoljnost za svoje osiguranike. Naime od sada PIN kod koji je potreban za pristup elektronskim servisima, osiguranicima se može dodijeliti i od strane službenika u filijalama i područnim jedinicama Fonda. Ne samo od strane izabranog doktora, kako je to bio slučaj do sada. U tom pravcu održana je obuka i kolegama iz svih opština date su instrukcije kako da postupaju i osiguranicima olakšaju pristup eZdravlje platformi. Detaljne informacije i uputstva na www.ezdravlje.me