1.decembar –DAN BORBE PROTIV AIDS-a
 

30.11.2009.

Prvi HIV/AIDS slučaj u Crnoj Gori zvanično je registrovan 1989.god.Ukupan kumulativni broj registrovanih slučajeva HIV/AIDS-a do danas je 101, a trenutno živi 72 osobe(50 HIV i 22 AIDS). U periodu od pet godina (2005-2009), od kada je izradjena Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a u Crnoj Gori, broj registrovanih HIV slučajeva se  povećavao, ali prema procjenama Instituta za javno zdravlje, broj osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om je deset puta veći od prijavljenog broja, a regionalni trendovi ukazuju na potencijal povećanja transmisije HIV-a.

Prema evidenciji Instituta  za javno zdravlje, 53 osobe nalazile su  se na praćenju na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Crne Gore,a od tog broja, njih 28, terapiju prima ambulantno.

Svi potrebni neophodni i odgovarajući lijekovi  nalaze se na pozitivnoj listi tj.na listi ljekova koji se propisuju i izdaju na teret  Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Za snadbijevanje lijekovima javnih zdravstvenih ustanova  zadužena je AU „Montefarm“,a nabavka ljekova za oboljele od HIV-a u 2009. godini bila je kontinuirana i redovna.

Za neophodne ljekove potrebne oboljelim od HIV/AIDS-a Fond za zdravstveno osiguranje CG posredstvom AU Montefarma izdvaja mjesečno po jednom osiguraniku, odnosno oboljelom od te opake bolesti oko 1500 eura, na osnovu propisanih recepata od strane ljekara specijalista-infektologa Kliničkog centra Crne Gore.

Pored sredstava koja se izdvajaju za nabavku lijekova, Fond je u minulom periodu utrošio oko 500 hiljada eura za mikrobiološku dijagnostiku gdje ulaze testovi za HIV, hepatitis B i C  i oportunističke infekcije, za potrebe Instituta za javno zdravlje Crne Gore i ostalih mikrobioloških labaratorija u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Uz već ranije  nabavljenu vrijednu opremu kao što je PCR mašina koja omogućava potpunu dijagnostiku HIV-a, hepatitisa B,C idr zaokružena je dijagnostika i liječenje oboljelih od ove bolesti  u Crnoj Gori.

Takodje,Programom zdravstvene zaštite u Crnoj Gori za 2009.predvidjeno je da Fond za zdravstveno osiguranje CG  finansira, pored ostalih, i rad Savjetovališta za prevenciju HIV/AIDS. Shodno protokolu rada Savjetovališta za prevenciju HIV/AIDS-a, u prethodne dvije godine otvorena su Savjetovališta u Domovima zdravlja Bar,Berane,Bijelo Polje,Kotor,Nikšić, Pljevlja i Herceg Novi i Institutu za javno zdravlje.S tim u vezi za potrebe tih savjetovališta pojedinačno po domovima zdravlja odškolovana su po 3 savjetnika sa visokom stručnom spremom ( ljekari i psiholozi ) i po tri medicinska laboratorijska tehničara, a za rad  ovih savjetovališta u 2009.godini Fond za zdravstveno osiguranje CG predvidio je sredstva u iznosu od 78.000 eura.

Dakle, u cjelosti je zaokružena dijagnostika i liječenje oboljelih od HIV-a i AIDS-a, kao i komplikacija, od kojih je najčešće hepatitis, što pokazuje da Fond za zdravstveno osiguranje CG gaji  pozitivnu diskriminaciju prema populaciji oboljeloj od ove bolesti.

Podatak da se i pored izuzetno ograničenih sredstava  izdvaja 504.000 eura godišnje za ljekove potrebne za liječenje oboljelih od HIV-a i AIDS-a koji terapiju primaju ambulantno, govori sam po sebi o odnosu Fonda za zdravstveno osiguranje CG prema njima.

Služba za odnose sa javnošću