Fond zaključio ugovor sa OB "Meljine"
 

30.04.2010.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore danas je zaključio ugovor  sa Opštom bolnicom Meljine o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima Fonda.

Ugovorom su obuhvaćene usluge koje su inače bile predmet ranijih ugovora koje je ovaj Fond zaključivao sa CVMU“Meljine u prethodnom periodu i to za osigurana lica sa područja opštine Herceg Novi iz sljedećih oblasti:

Ove usluge pružaće se po uputu doktora iz Jedinice za hitnu pomoć u Herceg Novom i po uputu izabranog doktora Doma zdravlja Herceg Novi.

Te usluge će se pružati u hitnim stanjima  i ostalim osiguranim licima Fonda, koji se zbog privremenog boravka zateknu na području opštine Herceg Novi, po uputu doktora Jedinice za hitnu pomoć u Herceg Novom.

Takodje, po tom Ugovoru Opšta bolnica Meljine pružaće  zdravstvene usluge liječenja u hiberbaričnoj komori svim osiguranicima po uputu Fonda.

Sve navedene usluge, Opšta bolnica Meljine pružaće u skladu sa normativima i cjenovnikom koji važi za javne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

Služba za odnose sa javnošću