Saopštenje za javnost u vezi nestašice lož ulja u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore
 

13.11.2014.

U cilju objektivnog informisanja javnosti, a u vezi nestašice lož ulja u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore Fond za zdravstveno osiguranje daje sljedeće saopštenje:

Nakon realizovanog postupka javne nabavke za nabavku lož ulja Fond za zdravstveno osiguranje, kao naručilac, privredno društvo „Vuk Petrol“ DOO Kotor, kao dobavljač i Javne zdravstvene ustanove Crne Gore, kao korisnici, su dana 30.12.2013. godine, zaključili Ugovor o isporuci lož ulja, na vremenski period od godinu dana.

Zbog nepoštovanja ugovornih obaveza od strane dobavljača „Vuk Petrol“ DOO Kotor, u pogledu isporuke ugovorenog lož ulja, nakon više pisanih upozorenja dostavljenih ovom dobavljaču, Fond za zdravstveno osiguranje je dana 29.10.2014. godine, raskinuo navedeni Ugovor o isporuci lož ulja.

Napominjemo da je Fond za zdravstveno osiguranje, blagovremeno objavio otvoreni postupak javne nabavke, broj 30/14, za nabavku mazuta i lož ulja za 2015. godinu. Javno otvaranje ponuda održano je 04.11.2014. godine, i na isti je za nabavku lož ulja dostavljena jedna ponuda od strane ponuđača „Jugopetrol“ DOO Kotor. S obzirom da je procijenjena vrijednost ovog postupka cca 2,6 mil/€, te isti podliježe kontroli postupka od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, procjena je da se realizacija ovog postupka javne nabavke, može očekivati u decembru mjesecu tekuće godine.

U cilju prevazilaženja nastalog problema u isporuci lož ulja, shodno Zakonu o javnim nabavkama, Fond za zdravstveno osiguranje se obratio Upravi za javne nabavke, zahtjevom za davanje prethodne saglasnosti za sprovođenje hitnog pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, za nabavku neophodnih količina lož ulja do realizacije započetog otvorenog postupka javne nabavke.

Međutim, Uprava za javne nabavke je, odlučujući po podnijetom zahtjevu, svojim aktom od 06.11.2014. godine obavijestila Fond za zdravstveno osiguranje da je potrebno podnijeti zahtjev dopuniti i, da je pored već dostavljenih, potrebno dostaviti određene nove dokaze o ispunjenju uslova za primjenu navedenog postupka, koji zahtjevi su po mišljenju Fonda, neargumentovani i pravno neutemeljeni. Nakon toga Fond za zdravstveno osiguranje se hitno obratio Upravi za javne nabavke molbom da, uzimajući u obzir našu argumentaciju, pozivom na razloge izuzetne hitnosti za nabavkom lož ulja, još jednom razmotri prvobitno podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti za sprovođenje pregovaračkog postupka za hitnu nabavku lož ulja za potrebe zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, kako bi izbjegli ugrožavanje zdravstvenog sistema.

Od strane navedenog organa do danas nijesmo dobili odgovor, što dovoljno govori o potpunom obesmišljavanju traženog zakonom propisanog hitnog postupka javne nabavke, u ovom slučaju.

Zbog navedenih okolnosti Fond za zdravstveno osiguranje je, bez svoje krivice doveden u situaciju da, u ovom trenutku, na zakonom propisan način ne može izvršiti nabavku potrebnog lož ulja, uzimajući u obzir činjenice da trenutno ne postoji punovažan ugovor o isporuci lož ulja, da saglasnost Uprave za javne nabavke za sprovođenje pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje za hitnu nabavku lož ulja za potrebe zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori još uvijek nijesmo dobili, te da započeti postupak nabavke lož ulja za 2015. godinu još uvijek nije okončan.

U vezi sa prezentiranom situacijom, direktor Fonda je upoznao i članove Upravnog odbora na sjednici održanoj dana 12.11.2014. godine, koji su dali punu podršku da se, pod hitno, u dogovoru sa nadležnim državnim institucijama razriješi ova problematika, obzirom da je grejna sezona uveliko počela.

Služba za odnose sa javnošću