Reagovanje na saopštenje Uprave za javne nabavke
 

13.11.2014.

U cilju objektivnog informisanja javnosti Fond za zdravstveno osiguranje saopštava da je Uprava za javne nabavke danas 13.11.2014.godine nakon punih petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva za hitni pregovarački postupak za nabavku lož ulja za javne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori dala saglasnost i time sama sebe demantovala u konstataciji da se radi o nezakonitom zahtjevu Fonda za sprovođenje pregovaračkog postupka.

Jasno je da je ovakvim postupanjem Uprave za javne nabavke hitnost postupka u potpunosti obesmišljena pa je upitno ko kome treba da se izvini.

Odgovornost Uprave za javne nabavke je nesporna, jer su uzrok ovakvih i sličnih problema u oblasti javnih nabavki u zdravstvu loša zakonska rješenja važećeg Zakona o javnim nabavkama i još gora tumačenja tog Zakona od strane nadležnog organa-Uprave za javne nabavke koji  po svaku cijenu taj Zakon želi predstaviti kvalitetnim, a istovremeno vrši njegove promjene u smislu donošenja potpuno novog Zakona.

Služba za odnose sa javnošću