Saopštenje za medije
 

03.12.2013.

Postavljanjem pristupne rampe za lica sa invaliditetom na ulazu filijale Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore u Podgorici završena je realizacija njene izgradnje pa sada ova lica mogu ravnopravno sa ostalim građanima da ovjeravaju zdravstvene knjižice, upute i obavljaju ostale poslove iz nadležnosti Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore koji se svakodnevno obavljaju u ovoj instituciji.

Izgradnja pristupne rampa za ova lica njima mnogo znači, jer ovu ustanovu svakodnevno posećuje veliki broj osoba, a njena izgradnja u mnogome je olakšala prilaz zgradi ne samo osobama sa invaliditetom već i starim osobama, kao i majkama sa bebama u kolicima.

Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Fond iz sopstvenih sredstava u iznosu od 7.612,89 eura, kako je definisano Ugovorom o izvodjenju gradjevinskih radova na izgradnji pristupne rampe za invalidna lica na objektu Fonda za zdravstveno osiguranje u Podgorici, a radove je izvelo D.O.O. «Vukotić-trejd» iz Podgorice.

Na ovaj način, tj. postavljanjem pristupne rampe za lica sa invaliditetom na ulazu svoje filijale u Podgorici, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore kao društveno odgovorna državna institucija doprinijeće boljoj inkluziji osoba sa invaliditetom i njihovoj punoj integraciji.

Služba za odnose sa javnošću