Saopštenje za javnost
 

20.07.2011.

Isporuka lijeka SANDIMMUN  - ciklosporin  hemijski - obavljena je danas u apotekama  AU Montefarm, posle završene tenderske nabavke i odabira najpovoljnijeg ponudjača.

Imajući u vidu da se radi o vrlo značajnom lijeku u liječenju transplatiranih bolesnika,  Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je pored niza napora u vezi nabavke ovog lijeka, obezbjedio sredstva za nabavku originatora  SANDIMMUN po cijenama nižim od cijena istog lijeka u zemljama okruženja za period od godinu dana.

Pomenuti lijek svojim  imunosupresivnim  dejstvom smanjuje rizik od neprihvatanja presadjenog organa, te je od visokog farmakoterapijskog značaja za transplatirane bolesnike u Crnoj Gori.

Isto tako obezbjedjeni su farmaceutski oblici kaps 50 x 25 mg,  kaps 50 x 100 mg i oralni rastvor 100 mg/ml.

Na taj način naši osiguranici mogu na osnovu recepta izabranog doktora, a po prijedlogu nadležnog ljekara – specijaliste nefrologa, da u narednim danima, podignu lijek SANDIMMUN u svim apotekama AU Montefarm-a.

Služba za odnose sa javnošću