Saopštenje za javnost
 

15.06.2011.

Povodom sve učestalijih obraćanja naših osiguranika medijima, u cilju ostvarivanja liječenja van zdravstvenog sistema Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje želi da crnogorskoj javnosti i svojim osiguranicima saopšti da se osigurana lica upućuju na liječenja van naše države, na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, ako se liječenje uspješno ne može sprovesti u javnim zdravstvenim ustanovama  Crne Gore.

Ono na šta Fond želi da ukaže, je da u slučajevima gdje su ispunjene pretpostavke za upućivanje na liječenje u inostranstvo, ukupne troškove liječenja, kao i troškove putovanja i boravka osiguranog lica i pratioca snosi Fond za zdravsteno osiguranje. Ovo smo više puta naglašavali u sredstvima javnog informisanja jer se s vremena na vrijeme, osiguranici samoinicijativno obraćaju ukupnoj crnogorskoj javnosti, putem medija, a da prethodno nisu ni pokrenuli postupke za ostvarivanje svojih  prava u javnim zdravstvenim ustanovama, odnosno Fondu.

Ukazujemo, da primjeri poput dječaka iz Mojkovca, kome je potrebna ugradnja kohlearnog implantanta,zatim najnovijeg obraćanja roditelja petogodišnje djevojčice sa Cetinja  za pribavljanje novčanih sredstava za operaciju srca, koji se nisu obratili Fondu, ne trebaju biti primjeri ostalim osiguranicima,da se obraćaju javnosti putem medija za prikupljanje novčanih sredstava s obzirom da ostvarivanje njihovog prava kod Fonda, ne može biti dovedeno u pitanje, ukoliko se ispoštuju propisane procedure.

Svakako da uvažavamo humanost naših ljudi kada je u pitanju pomoć za liječenje prikupljanjem novčanih sredstava ili na neki drugi način, ali naglašavamo da ovakav način nije  pravi put, ako se ostvarivanje ovih prava realizuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja naše države.

U navedenim slučajevima, ponavljamo, Fond za zdravstveno osiguranje  snosiće troškove liječenja,s tim što se roditelji trebaju obratiti ordinirajućim doktorima u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore, koji će predložiti procedure liječenje, ili ostvarivanje drugog prava.

Još jednom apelujemo na kompletnu crnogorsku javnost, medije i osiguranike da se za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranje prvo obrate nadležnim područnim jedinicama i kancelarijama Fonda u opštinama prebivališta, odnosno Stručnoj službi Centrale Fonda u Podgorici, od kojih će dobiti potrebne informacije za ostvarivanje svojih prava.

Služba za odnose sa javnošću