директор

Вук Кадић

ДИРЕКТОР ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Вук Кадић рођен је у Новом Саду 1983. године. Основну школу и гимназију завршио у Подгорици као добитник дипломе Луча. Завршио Медицински факултет у Новом Саду 2008. године са просјеком 9,70. 

Специјалистичке студије из радиологије на Медицинском факултету, Нови Сад завршио 2015. године, Докторанд Медицинског факултета у Новом Саду. Радио у Клиничком центру Војводине од 2008. до 2017. године. 

У периоду од јуна 2016. до јануара 2017. године био вд управника Ургентне радиологије. 

Од фебруара 2017. године се враћа у Црну Гору и ради у приватном сектору. Био је учесник бројних конгреса у иностранству и аутор је више десетина радова из области медицине и радиологије.