Уговори са здравственим установама ван здравствене мреже

СПИСАК ПЗУ ЗА 2023-2024. ГОДИНУ

ОФТАМОЛОГИЈА

ОФТАМОЛОГИЈА И ГИНЕКОЛОГИЈА (МПО)

ГИНЕКОЛОГИЈА (МПО)

РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА – МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА

ҺИПЕРБАРИЧНА ОКСИГЕНА ТЕРАПИЈА (ҺБО)

ВАСКУЛАРНА И ДИГЕСТИВНА ҺИРУРГИЈА