Здравствене услуге

ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ У МРЕЖИ

ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ВАН МРЕЖЕ

ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ СА УСТАНОВАМА У ИНОСТРАНСТВУ

ЦЈЕНОВНИЦИ

1. Цјеновник здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите (ПЗЗ)

2. Цјеновник здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (СТН)

3. Одлука о измјени и допуни Цјеновника на СТН

4. Одлука о допуни Цјеновника на СТН

5. Одлука о изменама Цјеновника на СТН

6. Одлука о допуни Цјеновника СТН – ПЦР тест на коронавирус

7. Одлука о изменама и допуни Цјеновника здравствених услуга на СТН

8. Одлука о измјени Цјеновника СТН – нова циј. ПЦР теста на корона вирус

9. Цјеновник здравствених услуга акутног болничког лечења по сродним групама (ДРГ)

10. Одлука о изменама Цјеновника по ДРГ

11. Цјеновник здравствених услуга трансфузиологије

12. Цјеновник услуга апотекарске дјелатности

13. Одлука о допуни Цјеновника здр. услуга апотекарске дјелатности

14. Цјеновник медицинско техничких помагала

15. Одлука о распореду средстава и начину плаћања стоматолошке здравствене заштите

Цјеновник услуга које пружају ЗУ ван Мреже

Одлука о изменама Цјеновника СТН – услуге МР

Одлука о изменама Цјеновника СТН од јуна 2022. године