Саопштење за осигуранике

Фонд за здравствено осигурање је донио одлуку о измењеном Правилнику који дефинише број осигураника који се могу регистровати код једног изабраног доктора. На тај начин је омогућено да се код изабраног доктора сада може регистровати највише до 2.000 осигураника без обзира на њихову старосну структуру, што до сада није био случај. Овим измјенама, на нивоу Подгорице ослободиће се око 10.000 мјеста, односно на нивоу Црне Горе око 50.000 мјеста код изабраног доктора.

Ова одлука ће посебно имати позитиван утицај на ослобађање мjеста код изабраних педијатара, који су до сада били одговорни за здравље дjеце и одраслих. С обзиром да ће након измена Правилника дио осигураника своја права моћи остварити код изабраног доктора за одрасле, педијатри ће имати могућност да се у потпуности фокусирају на здравље дjеце и пружање педијатријске здравствене заштите.

Напомињемо да ће изабрани доктори убудуће моћи да на оптималан начин планирају и заказују прегледе и обезбjеде потребне услуге у складу са здравственим приоритетима, док поменута промена љекара неће представљати додатно оптерећење, јер су и до сада пружали здравствене услуге осигураницима који нису имали изабраног доктора.

Обавеза Фонда је да обезбиједи на најбољи начин остваривање права осигураника, па су и ове измјене Правилника донијете у том правцу, при чему ће се осигураницима омогућити да имају свог изабраног доктора који ће у континуитету водити рачуна о свим сегментима њиховог здравља.

Од 1. маја 2023. сви они који нису имали изабраног доктора имају могућност да изаберу неког од слободних љекара. (ово се односи само на оне грађане који до сада нису имали свог изабраног љекара)