Обавјештење за кориснике инсулинске пумпе

Фонд за здравствено осигурање и УРИОН доо Подгорица закључили су Уговор о обезбеђењу и испоруци спољних портабилних инсулинских пумпи. Од 16. децембра 2022. године осигураници којима је од стране љекара одобрено коришћење ове врсте помагала моћи ће по већ устаљеној пракси преузимати инсулинску пумпу и потрошни материјал.

За додатне информације осигураници могу обратити Фонду за здравствено осигурање Црне Горе на мејл адресу kabinet@rfzcg.co.me или број телефона 020/404 112.