Обавјештење за осигуранике

Од 1. јануара филијале Фонда за здравствено осигурање ће, уместо пацијената, слати медицинску документацију конзилијумима лекара у Клиничком центру, где није обавезно лично присуство. Наши осигураници могу да предају најближој филијали Фонда медицинску документацију, коју су до сада лично достављали у установу у којој засиједа конзилијум.

Ради се о конзилијумима за одобравање онколошких терапија, за магнетну резонанцу, медицинску рехабилитацију у Институту Симо Милошевић у Игалу, као и конзилијумима за педијатријску популацију. Списак конзилијума је достављен свим домовима здравља и свим изабраним љекарима у Црној Гори. Запослени у филијалама Фонда, по доласку пацијента, скенирају неоходну медицинску документацију и шаљу је на конзилијарно одлучивање. Након одлуке конзилијуми љекара упућују документацију поново филијали. Пацијент ће у матичној филијали подизати одлуку конзилијума.

На овај начин измењеном процедуром олакшаће се положај пацијената и изабраних лекара у домовима здравља, ау исто време значајно смањују путне трошкове.