Обавјештење – Пријава на здравствено осигурање

Због измена више законских и подзаконских прописа, Управа прихода и царина, почетком од 01. јануара 2022. године не врши регистрацију осигураника на здравствено осигурање, с обзиром да су доприноси здравственом осигурању брисани из свих прописа.

У складу са наведеним, Управа прихода и царина је прилагодила Централни регистар обавезника и осигураника са новим законским прописима, што је утицало да више не постоји аутоматска измена података између регистра Управе и базе осигураника Фонда.

Након заснивања радног односа или промјене послодавца, потребно је да запослени, односно друге категорије осигураника којима се евидентира допринос за пензијско осигурање у регистар Управе, у подручним јединицама/филијалама Фонда, изврши пријаву на здравствено осигурање уз документ о идентификацији.