Остваривање права осигураника Фонда за здравствено осигурање Црне Горе по основу међународних споразума

Осигураници Фонда за здравствено осигурање Црне Горе прије одласка у иностранство треба да се обрате надлежној подручној јединици / филијали Фонда за здравствено осигурање Црне Горе, на мјесту пребивалишта, за добијање свих потребних информација и одговарајуће документације на основу које стварају. хитну здравствену заштиту приликом привременог боравка у иностранству.

Преузмите комплетан документ