о фонду

Као организацију обавезног здравственог осигурања, на основу Закона о друштвеним дјелатностима, Фонд здравства је 1991. године, основала Скупштина Републике Црне Горе.

Почетком 2003. године, под називом Републички фонд за здравство, Фонд је регистрован као правни субјект у Привредном суду Црне Горе, а дана 14.06.2006. године пререгистрован је у Републички фонд за здравствено осигурање. Законом о здравственом осигурању од 2016. године Фонд је преименован у Фонд за здравствено осигурање Црне Горе.

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе је државни фонд чија је основна делатност да осигураним лицима обезбеђује остваривање права на здравствену заштиту и друга права из обавезног здравственог осигурања.

Права, обавезе и одговорност Фонда, утврђене су Законом о обавезном здравственом осигурању и Статутом Фонда.

Обезбјеђивање и спровођење обавезног здравственог осигурања обавља се у Централи Фонда у Подгорици иу подручним јединицама и филијалама у општинама у Црној Гори.

Фонд врши јавна овлашћења у обезбеђењу и спровођењу здравственог осигурања, као иу решавању права и обавеза из обавезног здравственог осигурања, у складу са законом.

Средства за финансирање права из обавезног здравственог осигурања обезбеђују се из Буџета Црне Горе и других извора прихода у складу са законом.

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе је једна од најзначајнијих институција, не само у систему здравства, већ иу држави. Сама чињеница да је његова основна улога да финансира здравствену заштиту грађана, довољно говори о важности и готово пресудном утицају на реформу у систему здравства, као и на цјелокупне реформе које се спроводе у Црној Гори.