Помоћник директора
Здравко Вуксановић
Сектор за уговоре и нормативне послове Стручне службе Фонда

Помоћник директора
Радован Николић
Сектор за здравствено осигурање

Помоћник директора
Ружица Милутиновић Ђуришић
Сектор за планирање и контролу спровођења уговора даваоца здравствених услуга

Помоћник директора
Андријана Гарић
Сектор за економске послове за здравствену дјелатност

Помоћник директора
Вељко Вуковић
Сектор за накнаду штете, заступање и имовинско правне односе

Помоћник директора
Салем Аџовић
Сектор за информационе технологије и размену података интегралног информационог система здравства