Унапређење сарадње фондова здравства Црне Горе и Србије

Представници Републичког фонда за здравствено осигурање Србије посетили су Фонд за здравствено осигурање Црне Горе.

У оквиру посјете проф. др Сања Радојевић Шкодрић, директорка РФЗО Србије састала се са др Вуком Кадићем, директором Фонда за здравствено осигурање Црне Горе и његовим сарадницима, у циљу јачања сарадње и размјене искустава у управљању здравственим фондовима.

Састанак је био прилика за размјену идеја и знања у области здравственог осигурања, те за дискусију о могућностима за даље унапређење здравственог система у обје земље.