Унапријеђена сарадња са клиником Ацибадем

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе је са клиником Ацибадем закључио Анекс ИИ Уговора о међусобној сарадњи, којим се додатно смањују цене здравствених услуга које ова светска позната клиника пружа нашим осигураницима.

Истовремено, додатно је унапријеђена сарадња на пољу напредних медицинских третмана, размјене искустава и професионалне едукације наших љекара и осталог медицинског кадра. На овај начин наставља успешна сарадња Фонда за здравствено осигурање Црне Горе и клинике Ацибадем која траје дуги низ година.