Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА

Управни одбор Фонда има седам чланова које именује и разрјешава Влада, и то:

1. два члана на предлог Министарства здравља
2. једног члана на предлог Министарства финансија
3. једног члана на предлог репрезентативног синдиката
4. једног члана на предлог репрезентативног удружења послодавца
5. једног члана на предлог Љекарске, Фармацеутске и Стоматолошке коморе
6. једног члана на предлог Фонда за здравствено осигурање Црне Горе

Уколико има више репрезентативних синдикалних организација, члан Управног одбора предлаже репрезентативну синдикалну организацију која има већи број чланова.

Уколико има више репрезентативних удружења послодаваца, члан Управног одбора предлаже репрезентативно удружење које има већи проценат запослених у привреди Црне Горе.

и замјеника предсједника Управног одбора бира Управни одбор из реда чланова Управног одбора.

САСТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА

1. др Ана Ненезић, КЦЦГ, предсједница, на приједлог Министарства здравља
2. др Ана Ичевић, ДЗ Подгорица, замјеница, на приједлог Љекарске коморе Црне Горе
3. др Владан Кнежевић, ПЗУ “Имц” – Подгорица, на приједлог Министарства здравља, члан
4. Марина Албијанић, на приједлог Министарства финансија, члан
5. др Михаило Бабовић, на приједлог Уније слободних синдиката Црне Горе, члан
6. Слободан Микавица, на приједлог Уније послодаваца Црне Горе, члан
7. Марија Бошковић, представник запослених у Фонду, на предлог Фонда за здравствено осигурање Црне Горе

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА