Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА

Управни одбор Фонда има седам чланова које именује и разрјешава Влада, и то:

1. два члана на предлог Министарства здравља
2. једног члана на предлог Министарства финансија
3. једног члана на предлог репрезентативног синдиката
4. једног члана предлога репрезентативног удружења послодавца
5. једног члана предлога Љекарске, Фармацеутске и Стоматолошке коморе
6. једног члана на предлог Фонда за здравствено осигурање Црне Горе

Уколико има више репрезентативних синдикалних организација, члан Управног одбора предлаже репрезентативну синдикалну организацију која има већи број чланова.

Уколико има више репрезентативних удружења послодаваца, члан Управног одбора предлаже репрезентативно удружење које има већи проценат запослених у привреди Црне Горе.

и замјеника предсједника Управног одбора бира Управни одбор из реда чланова Управног одбора.

САСТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА

1. др Ана Ненезић, КЦЦГ, предсједница, на приједлог Министарства здравља
2. др Ана Ичевић, ДЗ Подгорица, замјеница, на приједлог Љекарске коморе Црне Горе
3. др Владан Кнежевић, ПЗУ “Имц” – Подгорица, на приједлог Министарства здравља, члан
4. Марина Албијанић, на приједлог Министарства финансија, члан
5. Небојша Радоњић, на приједлог Уније слободних синдиката Црне Горе, члан
6. Предраг Митровић, на приједлог Уније послодаваца Црне Горе, члан
7. Андрија Машановић, представник запослених у Фонду, на предлог Фонда за здравствено осигурање Црне Горе

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА

Одлука о одржавању радног времена

9.08.2019. – Управни одбор Фонда за здравствено осигурање је данас одржаној сједници донио Одлуку о утврђивању радног времена за запослене у Стручној служби Фонда – Централи и подручним јединицама/филијалама, а која ће се применити од 01.09.2019. године.