ФЗО и УПЦГ удружени у рјешавању проблема злоупотребе боловања

Подгорица, 06. 02. 2024. године – Унапрјеђење институционалне сарадње у области сузбијања злоупотребе боловања у компанијама била је тема састанка који су одржали предсједник Уније послодаваца Црне Горе (УПЦГ), Слободан Микавица и директор Фонда за здравствено осигурање, др Вук Кадић данас у просторијама Уније, уз учешће њихових сарадника и представника компаније чланица УПЦГ.

Састанак одржан на иницијативу УПЦГ омогућио је да се размјеном ставова, мишљења и информација о проблемима у пословној пракси привредника постигне договор о будућем заједничком дјеловању УПЦГ и Фонда, а тиме и убрзају процес усмјерени на рјешавање овог дугогодишњег, системског проблема који носи бројне негативне ефекте и за послодавце, државни буџет и саме запослене.

Директор Фонда за здравствено осигурање подржао је иницијативу УПЦГ којом је најављено да ће Унија ускоро организовати састанак са представницима Министарства здравља и затражити формирање радног тијела за унапређење регулаторног оквира у области здравственог осигурања. Како би се створили предуслови за креирање оптималних рјешења и коначно увођење реда у проблематику злоупотребе боловања, УПЦГ ће предложити да састав наведеног радног тијела чине представници Министарства здравља, Министарства рада и социјалног старања, Фонда за здравствено осигурање, Фонда ПИО, синдиката и УПЦГ.

Представници УПЦГ и Фонда су истакли да је у наредном периоду неопходно додатно оснажити улогу Комисије за преиспитивање злоупотреба боловања, те најавили допринос обје стране овом питању. Такође, сагласили су се да је у што краћем року потребно приступити раду на изменама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању и пратећих подзаконских аката, да омогући проширење надлежности Фонда за здравствено осигурање. Иако важећи Закон о обавезном здравственом осигурању, усвојен 2021. године, већ садржи знатан број сугестија Уније, представници УПЦГ подсећају да је УПЦГ и тада тражила да се Фонду обезбеди активна улога у смислу контроле боловања. 

Током разговора је констатовано да упоредна пракса земаља региона и ЕУ показује да накнаде зарада за време привремене спријечености за рад падају на терет послодавца за много краћи временски период него што је то случај у Црној Гори, што као такво егзистира већ дуго у нашем систему здравственог осигурања. и треба га мијењати. Стога је на састанку закључено да треба приступити корекцијама рока рефундације, на начин да се скрати период у коме исплата накнаде за привремену спријеченост за рад пада на терет послодавца и то са постојећих 60 на 30 дана. Такође, предложено је и да се прецизира рок у коме је Фонд дужан да изврши рефундацију накнаде зараде од дана уредно поднешеног захтева од стране послодавца. 

Уз задовољство током разговора и постигнутим договорима, представници Фонда и УПЦГ најавили су наставак организације оваквих заједница и даљег, заједничких рада по свим питањима која су од интереса за систем јавног здравства, пословну и друштво у целини. 

Испред Фонда, учесници састанка у Унији били су и помоћница директора у Сектору за економске послове Андријана Гарић, начелник ПЈ Подгорица Предраг Вучинић и савјетница за односе са јавношћу Олгица Лакић. Такође, састанку су присуствовали и представници компаније чланица УПЦГ: Оне Црна Гора, Црногорски Телеком, ЦГЕС, Порт оф Адриа, Лука Бар, Домаћа трговина, РТЦГ, ЦУЕ хотел, Тина Тиме, Цхиц.