Централа

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Тел: 020 404 101
Тел: 20 404 159
Тел: 020 404 160
факс: +382 20 665 315
Е-маил:  kabinet@rfzcg.co.me

СЕКТОР ЗА УГОВОРЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФОНДА

ОДСЈЕК ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФОНДА

Тел: 020 404 112
Тел: 020 404 176
Тел: 020 405 176

ОДСЈЕК ЗА УГОВОРЕ

Тел: 020 404 115
Тел: 020 405 115

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Тел: 020 404 104

ОДСЈЕК ЗА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Тел: 020 404 113
Тел: 020 404 126
Тел: 020 404 125

ОДСИЈЕК ЗА МЕЂУНАРОДНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Тел: 020 404 109
Тел: 020 404 164
Тел: 020 404 116

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА УГОВОРА ДАВАОЦА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

ОДСЈЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА УГОВОРА И ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

Тел: 020 404 147
Тел: 020 404 140
Тел: 020 404 148
Тел: 020 404 174
Тел: 020 404 138
Тел: 020 404 173
Тел: 020 404 187
Тел: 020 404 105
Тел: 020 404 170
Тел: 020 404 167
Тел: 020 404 168
Тел: 020 404 166

ОДСЈЕК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦИЈЕНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА


ОДСЈЕК ЗА ФАРМАЦИЈУ И ФАРМАКОЕКОНОМИЈУ


СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ

ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ

Тел: 020 404 148

ОДСЈЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО

Тел: 020 404 130

СЕКТОР ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ, ЗАШТУПАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДСЈЕК ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ

ОДСЈЕК ЗА ЗАШТУПАЊЕ

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗМЈЕНУ ПОДАТАКА ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ЗДРАВСТВА

ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ЗДРАВСТВЕНОГ ИС

ОДСЈЕК ЗА РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА


ОДСЈЕК ЗА ИЦТ ПОДРШКУ