Љекови и медицинска средства

ПРАВО НА ЉЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Осигурано лице остварује право на лијекове са Листе лијекова који се прописују и издају на терет средстава Фонда за здравствено осигурање на основу прописаног рецепта.

Листа љекова садржи љекове који се издају на рецепт и љекове који се употребљавају у здравственим установама.

На један рецепт може да се пропише само један лек, у количини која одговара објективном здравственом стању пацијента и болести природе, са назнаком о дозирању и начину употребе лека, а највише у количини која је довољна за лечење до 30 дана, ако Правилником о обрасцу и садржајима рецепта, критеријумима за класификацију љекова као и начину прописивања и издавања љекова. није другачије прописано.

Ближи начин и поступак остваривања права на лијекове прописан је Правилником о ближим условима и начину остваривања одређених права из обавезног здравственог осигурања.