Обрасци

ПРИЈАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Преузмите образац овдје

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПУЋИВАЊЕ НА ЛИЈЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Преузмите образац овдје

Исти образац се подноси подручној филијали и Централи Фонда.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧЕНОСТИ ЗА РАД (БОЛОВАЊА)

Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде зараде за време привремене спријечености за рад, преузмите овдје

Потврду за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде, преузмите овдје

Образац потврде о исплаћеној накнади зараде, преузмите овдје

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧЕНОСТИ ЗА РАД (БОЛОВАЊА) – ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде зараде за време привремене спријечености за рад, преузмите овдје

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАКНАДУ ПУТНИХ ТРОШКОВА НАКОН ЛИЈЕЧЕЊА У ИНОСТТРАНСТВУ

Образац за потребну документацију преузмите овдје

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА КУПЉЕНИХ ЉЕКОВА НА РЕЦЕПТ ИЛИ АМПУЛИРАНЕ ТЕРАПИЈЕ

Потребну документацију установи за накнаду трошкова обављених лабораторијских анализа у ПЗУ (приватној здравственој), преузмите овдје

Потребну документацију за остваривање права на љекове са Листе љекова које одобрава Комисија за љекове Фонда, преузмите овдје