правна регулатива

ЗАКОНИ

УРЕДБЕ

ОДЛУКЕ

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о ближим условима и начину остваривања одређених права из обавезног здравственог осигурања

Правилник о европској здравственог осигурања

Правилник о индикацијама и начину коришћења медицинске рехабилитације у здравственим установама које обављају специјализовану медицинску рехабилитацију

Правилник о критеријумима за утврђивање цијена и начин плаћања здравствених услуга

Правилник о критеријумима за закључење уговора о пружању здравствених услуга и начину плаћања здравствених услуга

Правилник о начину и поступку упућивања осигураних лица на лијецење Црне Горе

Правилник о начину и поступку за упућивање осигураних лица на лијечење хипербаричном оксигеном терапијом

Правилник о начину остваривања права на привремену спријеченост за рад и остваривања права на накнаду зараде за време привремене спријечености за рад.

Правилник о почетку поступка садржавају и мјерама контроле даваоца здравствених услуга

Правилник о остваривању права на медицинско-техничка помагала

Правилник о саставу начина образовања и раду Првостепене љекарске комисије

Правилник о условима и начину одобравања и коришћења превоза осигураног лица за време коришћења здравствене заштите на терет обавезног здравственог осигурања

Правилник о врстама стандарда и индикацијама за медицинска средства која се уграђују у људски организам

Правилник о врстама здравствених услуга за које се могу сачинити листа чекања као и начин и поступак сачињања листа чекања.

ОПШТИ АКТИ