Уговори са испоручиоцима медицинско-техничких помагала

Списак медицинско техничких помагала у 2023/24 години

Списак медицинско техничких помагала по врсти помагала

Одлука о допуни Цјеновника помагала од 23.11.2023

ИСПОРУЧИОЦИ ЗА ОЧНА ПОМАГАЛА

ИСПОРУЧИОЦИ ЗА СЛУШНА ПОМАГАЛА

ИСПОРУЧИОЦИ ЗА ПОМАГАЛА ЗА ДИСАЊЕ

ИСПОРУЧИОЦИ ЗА ПОМАГАЛА КОД ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ