јавни позиви

05.12.2023 – Јавни позив за достављање понуда за пружање услуга радиолошке дијагностике – магнетна резонанција

14.08.2023 – Јавни позив приватна апотека

19.06.2023. – Јавни позив кохлеарни имплантати

09.06.2023. – Јавни позив за достављање понуда за пружање услуга специјалистичко-консултативне и дијагностичке
здравствене заштите из области офталмологије

07.03.2023. – Јавни позив за здравствене установе ван мреже

23.02.2023. – ОБАВЈЕШТЕЊЕ у вези јавног позива испоручиоцима
медицинско-техничких помагала од 14.02.2023.

Обавјештавамо заинтересоване испоручиоце медицинско-техничких помагала да је у Јавном позиву за достављање понуде за закључивање уговора о испоруци медицинско-техничких помагала осигураним лицима са Фондом, објављено 14.02.2023. године, допуњен Образац 6 (који се односи на очна помагала) који можете преузети овдје.

14.02.2023. – Јавни позив испоручиоцима медицинско техничких помагала

25.01.2023. – Јавни позив за достављање понуда ради закључивања уговора о пружању стоматолошке здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања