Obavještenje u vezi javnog poziva isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala od 14.02.2023. godine

Obavještavamo sve zainteresovane isporučioce medicinsko – tehničkih pomagala da je u Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o isporuci medicinsko-tehničkih pomagala osiguranim licima sa Fondom, objavljenom 14.02.2023. godine, dopunjen Obrazac 6 (koji se odnosi na očna pomagala) koji možete preuzeti ovdje