Obrasci

PRIJAVA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preuzmite obrazac ovdje

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPUĆIVANJE NA LIJEČENJE U INOSTRANSTVO

Preuzmite obrazac ovdje

Isti obrazac se podnosi područnoj filijali i Centrali Fonda.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REFUNDACIJU PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJA)

Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, preuzmite ovdje

Potvrdu za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade, preuzmite ovdje

Obrazac potvrde o isplaćenoj naknadi zarade, preuzmite ovdje

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REFUNDACIJU PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJA) – ZA PREDUZETNIKE

Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, preuzmite ovdje

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA NAKON LIJEČENJA U INOSTRANSTVU

Obrazac za potrebnu dokumentaciju preuzmite ovdje

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA NAKNADU TROŠKOVA KUPLJENIH LJEKOVA NA RECEPT ILI AMPULIRANE TERAPIJE

Potrebnu dokumentaciju za naknadu troškova obavljenih laboratorijskih analiza u PZU (privatnoj zdravstvenoj ustanovi), preuzmite ovdje

Potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na ljekove sa Liste ljekova koje odobrava Komisija za ljekove Fonda, preuzmite ovdje