Pomoćnik direktora
Zdravko Vuksanović
Sektor za ugovore i normativne poslove Stručne službe Fonda

Pomoćnik direktora
Dragana Đurišić
Sektor za zdravstveno osiguranje

Pomoćnik direktora
Ružica Milutinović Đurišić
Sektor za planiranje i kontrolu sprovođenja ugovora davaoca zdravstvenih usluga

Pomoćnik direktora
Andrijana Garić
Sektor za ekonomske poslove za zdravstvenu djelatnost

Pomoćnik direktora
Veljko Vuković
Sektor za naknadu štete, zastupanje i imovinsko pravne odnose

Pomoćnik direktora
Lejla Reković
Sektor za informacione tehnologije i razmjenu podataka integralnog informacionog sistema zdravstva