o fondu

Kao organizaciju obaveznog zdravstvenog osiguranja, na osnovu Zakona o društvenim djelatnostima, Fond zdravstva je 1991. godine, osnovala Skupština Republike Crne Gore.

Početkom 2003. godine, pod nazivom Republički fond za zdravstvo, Fond je registrovan kao pravni subjekt u Privrednom sudu Crne Gore, a dana 14.06.2006. godine preregistrovan je u Republički fond za zdravstveno osiguranje. Zakonom o zdravstvenom osiguranju iz 2016. godine Fond je preimenovan u Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je državni fond čija je osnovna djelatnost da osiguranim licima obezbijedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prava, obaveze i odgovornost Fonda, utvrđene su Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Statutom Fonda.

Obezbjeđivanje i sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja obavlja se u Centrali Fonda u Podgorici i u područnim jedinicama i filijalama u opštinama u Crnoj Gori.

Fond vrši javna ovlašćenja u obezbjeđivanju i sprovođenju zdravstvenog osiguranja, kao i u rješavanju o pravima i obavezama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore i drugih izvora prihoda u skladu sa zakonom.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je jedna od najznačajnijih institucija, ne samo u sistemu zdravstva, već i u državi. Sama činjenica da je njegova osnovna uloga da finansira zdravstvenu zaštitu građana, dovoljno govori o važnosti i gotovo presudnom uticaju na reforme u sistemu zdravstva, kao i na cjelokupne reforme koje se sprovode u Crnoj Gori.