Centrala

KABINET DIREKTORA

Tel: 020 404 101
Tel: 20 404 159
Tel: 020 404 160
Fax: +382 20 665 315
E-mail:  kabinet@rfzcg.co.me

SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ODSJEK ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ODSIJEK ZA MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

SEKTOR ZA PLANIRANJE I KONTROLU SPROVOĐENJA UGOVORA DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA

ODSJEK ZA UGOVORE

ODSJEK ZA NORMATIVNE POSLOVE STRUČNE SLUŽBE FONDA

ODSJEK ZA PLANIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I KONTROLU SPROVOĐENJA UGOVORA I OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE ZA ZDRAVSTVENU DJELATNOST

ODSJEK ZA FINANSIJE

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO