Centrala

KABINET DIREKTORA

Tel: 020 404 101
Tel: 20 404 159
Tel: 020 404 160
Fax: +382 20 665 315
E-mail:  kabinet@rfzcg.co.me

SEKTOR ZA UGOVORE I NORMATIVNE POSLOVE STRUČNE SLUŽBE FONDA

ODSJEK ZA NORMATIVNE POSLOVE STRUČNE SLUŽBE FONDA

ODSJEK ZA UGOVORE

SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ODSJEK ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ODSIJEK ZA MEĐUNARODNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

SEKTOR ZA PLANIRANJE I KONTROLU SPROVOĐENJA UGOVORA DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA

ODSJEK ZA PLANIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I KONTROLU SPROVOĐENJA UGOVORA I OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA

ODSJEK ZA ODREĐIVANJE CIJENA ZDRAVSTVENIH USLUGA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


ODSJEK ZA FARMACIJU I FARMAKOEKONOMIJU


SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE ZA ZDRAVSTVENU DJELATNOST

ODSJEK ZA FINANSIJE

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO

SEKTOR ZA NAKNADU ŠTETE, ZASTUPANJE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

ODSJEK ZA NAKNADU ŠTETE

ODSJEK ZA ZASTUPANJE

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I RAZMJENU PODATAKA INTEGRALNOG INFORMACIONOG
SISTEMA ZDRAVSTVA

ODSJEK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZDRAVSTVENOG IS

ODSJEK ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA


ODSJEK ZA ICT PODRŠKU