direktor

Vuk Kadić

DIREKTOR FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE

Vuk Kadić rođen je u Novom Sadu  1983. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Podgorici kao dobitnik diplome Luča. Završio Medicinski fakultet u Novom Sadu  2008. godine sa prosjekom 9,70. 

Specijalističke studije  iz radiologije na Medicinskom fakultetu, Novi Sad završio 2015. godine, Doktorand Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.  Radio u Kliničkom centru Vojvodine od 2008. do 2017. godine. 

U periodu od  juna  2016. do januara 2017. godine bio v.d. upravnika Urgentne radiologije. 

Od februara 2017. godine se vraća u Crnu Goru i radi u privatnom sektoru. Bio je učesnik brojnih kongresa u inostranstvu i autor je više desetina radova iz oblasti medicine i radiologije.