Ljekarske komisije

PODACI O LJEKARSKOJ KOMISIJI

Olgica Knežević, mr ph spec-predsjednica Prvostepene ljekarske komisije za odobravanje prava na lijekove osiguranih lica Fonda.

Sanda Canović, Dr ph spec-član Prvostepene ljekarske komisije za odobravanje prava na lijekove osiguranih lica Fonda

Dr Sanja Lekić, spec.onkologije-član Prvostepene ljekarske komisije za odobravanje prava na lijekove osiguranih lica Fonda

Dr Mina Rudanović, pedijatar,spec.kardiologije-zamjenik člana Prvostepene ljekarske komisije za odobravanje prava na lijekove osiguranih lica Fonda

PODGORICA

1. vijeće

 1. Dr Goran Pešić, spec. ortopedije – predsjednik
 2. Dr Vanja Kalinić, spec. endokrinolog – član
 3. Dr Marija Krnjević, spec. anesteziolog – član
 4. Dr Sonja Nejkov, spec. fizijatrije – zamjenik člana

2. vijeće

 1. Dr Novak Prašćević, spec. opšte medicine – predsjednik
 2. Dr Radmila Furtula, spec. urgentne medicine – član
 3. Dr Batrić Babović, spec. nefrolog – član
 4. Dr Darko Nišavić, spec. ortoped – zamjenik člana

3. vijeće

 1. Dr Dragana Perović, spec. opšte medicine – predsjednik
 2. Dr Gordana Globarević Vukčević, spec. ginekolog – član
 3. Dr Sinan Ećo, spec. kardiolog – član
 4. Dr Jelena Stanković, spec. opšte medicine – zamjenik člana

4. vijeće

 1. Dr Marinko Paunović, spec. plastične hirurgije – predsjednik
 2. Dr Aleksandra Furtula Grubović, spec. endokrinolog – član
 3. Dr Svetlana Keković, spec. medicine rada – član
 4. Dr Maida Burdžović, spec. psihijatrije – zamjenik člana

5. vijeće

 1. Dr Tea Dakić, specijalista psihijatrije – predsjednik
 2. Dr Natalija Pavličić, specijalista neuropsihijatrije – član
 3. Dr Vera Đurišić, specijalista neuropsihijatrije – član
 4. Dr Zorica Barac, specijalista neuropsihijatrije – zamjenski član

6. vijeće

 1. Dr Borovinić Luka, specijalista neurohirurg – predsjednik
 2. Dr Pejković Marijana, specijalista fizijatar – član
 3. Dr Ćipović Vladan, specijalista ortopedije – član
 4. Dr Stolić Ilija, specijalista neurolog – zamjenski član

DANILOVGRAD

 1. dr Željko Barović – spec. opšte medicine – predsjednik
 2. dr Ana Stamatović – spec .ginekologije – član
 3. dr Đorđe Kaluđerović – specijalista porodične medicine – član
 4. dr Anđela Bogojević – doktor medicine – zamjenski član

NIKŠIĆ

1.vijeće

 1. Prim. Mr Mišo Pejaković, spec. Otorinolaringolog – predsjednik
 2. dr Vera Bulatović, spec.interne medicine – član
 3. dr Vesna Svorcan Joksimović – spec. Psihijatar – član
 4. dr Roland Sore – spec. opšte hirurgije – zamjenik člana

2. vijeće

 1. dr Spasoje Vukotić, spec. opšte hirurgije – predsjednik
 2. dr Vasiljka Davidović, spec. interne medicine – član
 3. dr Marina Bajović, spec. psihijatar – član
 4. dr Dragutin Višnjić, spec. opšte hirurgije – zamjenik člana

ŽABLJAK

 1. dr Vjera Bojović (DZ Nikšić)- predsjednik
 2. dr Aleksandra Antunović, spec. pedijatar – član
 3. dr Dragutin Višnjić, spec. opšte hirurgije – član
 4. dr Snežana Grubač, spec. pedijatar, subspec. neonatolog – zamjenik člana

ŠAVNIK

 1. dr Vjera Bojović (DZ Nikšić)- predsjednik
 2. dr Aleksandra Antunović, spec. pedijatar – član
 3. dr Dragutin Višnjić, spec. opšte hirurgije – član
 4. dr Snežana Grubač, spec. pedijatar, subspec. neonatolog – zamjenik člana

PLUŽINE

 1. dr Vjera Bojović (DZ Nikšić)- predsjednik
 2. dr Aleksandra Antunović, spec. pedijatar – član
 3. dr Dragutin Višnjić, spec. opšte hirurgije – član
 4. dr Snežana Grubač, spec. pedijatar, subspec. neonatolog – zamjenik člana

PLAV

1. dr Hedija Kastrat – spec. pneumoftoziologije,predsjednik
2. dr Ismet Musić – spec. pedijatar, član
3. dr Armen Pejčinović – spec. interne medicine, član
4. dr Azra Purišić – spec. oftalmologije, zamjenik člana,

GUSINJE

1.dr Hedija Kastrat – spec. pneumoftoziologije,predsjednik
2.dr Ismet Musić – spec. pedijatar, član
3.dr Armen Pejčinović – spec. interne medicine, član
4.dr Azra Purišić – spec. oftalmologije, zamjenik člana

PLJEVLJA

 1. dr Milena Džuverović – spec. ginekologije – predsjednik
 2. dr Dario Vraneš – spec. hirugije – član
 3. dr Danka Milićević – spec. porodične medicine – član
 4. dr Branko Stanić – spec. dermatolog – zamjenski član

KOTOR

 1. Dr Petar Milić – predsjednik,
 2. Dr Antonija Mihaljević – član,
 3. Dr Miloš Milić – spec. interne medicine – član
 4. Dr Marijana Vučetić – zamjenik člana

KOLAŠIN

 1. Dr Danka Marković, spec. ginekologije, predsjednik
 2. Dr Jelena Zindović, spec. interne medicine, član
 3. Dr Ikonija Minić, spec. pnueumoftiziolog, član
 4. Dr Marko Blažević, spec. porodične medicine, zamjenik člana

BERANE

 1. dr Saša Babović, spec. internista, predsjednik
 2. dr Rajko Raičević, spec. psihijatar, član
 3. dr Nikola Vučetić, spec. hirurg, član
 4. dr Nikodin Radenović, spec. internista, zamjenik člana

ANDRIJEVICA

 1. dr Snežana Radovanić, spec. internista, predsjednik
 2. dr Milovan Živković, spec. infektolog, član
 3. dr Anđa Popović, spec. porodične medicine, član
 4. dr Jelena Obadović, spec. radiologije, zamjenik člana

PETNJICA

 1. dr Rajko Karličić, spec. ginekolog, predsjednik
 2. dr Ismet Nurković, spec. radiologije, član
 3. dr Zorica Babić, spec. pedijatar, član
 4. dr Nađa Radević, spec. pedijatar, zamjenik člana

ROŽAJE

 1. dr Fikret Mujević, spec. medicine rada, predsjednik
 2. dr Cena Kajević, spec. internista, član
 3. dr Samir Markišić, spec. oftalmolog, član
 4. dr Mehmed Kurpejović, spec. pedijatar, zamjenik člana

BIJELO POLJE

 1. dr Radoslav Nišavić, spec. pulmolog, predsjednik
 2. dr Aleksandar Zlajić, spec. psihijatar, član
 3. dr Branka Gogić, spec. ORL, član
 4. dr Vedranka Mrdak, spec. fizijatar, zamjenik člana

MOJKOVAC

 1. dr Miloje Zejak, spec. pedijatar, predsjednik
 2. dr Milovan Bogavac, spec. porodične medicine i speg. urgetne medicine, član
 3. dr Bojan Medojević, spec. radiologije, član
 4. dr Nataša Bogavac, spec. interne medicine,sub. endokrinologije, zamjenik člana

BAR

 1. dr Jelena Galić, spec. porodične medicine, predsjednik
 2. dr Aleksandar Vujičić, spec. ortopedije, član
 3. dr Marko Stoiljkov, spec. otorilaringolog, član
 4. dr Marina Cicmil, spec. opšte medicine, zamjenik člana

ULCINJ

 1. dr Angelina Vračar, spec. biohemije, predsjednik
 2. dr Vlora Duraku, spec. pedijatrije, član
 3. dr Sadije Hollaj, spec. ginekologije, član
 4. dr Olivera Poček, spec. opšte medicine, zamjenik člana

CETINJE

 1. dr Ana Bogdanović, spec. ginekologije, predsjednik
 2. dr Nataša Jušković, spec. interne medicine, sub. gastroenterologije, član
 3. dr Đuro Latković, spec. pedijatar, član
 4. dr Nevenka Nišavić, spec. infektolog, zamjenik člana

BUDVA

 1. dr Marko Mitrović, spec. medicine rada, predsjednik
 2. dr Vasko Roganović, spec. psihijatrije, član
 3. dr Marija Kustudić, spec. ginekologije, član
 4. dr Tatjana Spasojević Đurašković, zamjenik člana

TIVAT

 1. dr Nilola Kastratović, spec. opšte medicine, predsjednik
 2. dr Nebojša Gulić, spec. anestezilog, član
 3. dr Lidija Isailović, spec. opšte medicine, član
 4. dr Tanja Kijac, spec. spec. opšte medicine, zamjenik čana

HERCEG NOVI

 1. dr Olivera Mentović, spec. pedijatar, predsjednik
 2. dr Goran Komatina, spec., opšte. hirurgije, član
 3. dr Nenad Sekulić, spec. hirurg, član
 4. dr Sanja Čeprnić, spec. opšte medicine, zamjenik člana