Ugovori sa isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala

Spisak medicinsko tehničkih pomagala u 2023/24 godini

Spisak medicinsko tehničkih pomagala po vrsti pomagala

Odluka o dopuni Cjenovnika pomagala od 23.11.2023

ISPORUČIOCI ZA OČNA POMAGALA

ISPORUČIOCI ZA SLUŠNA POMAGALA

ISPORUČIOCI ZA POMAGALA ZA DISANJE

ISPORUČIOCI ZA POMAGALA KOD ŠEĆERNE BOLESTI