pravna regulativa

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI STRUČNE SLUŽBE FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pravilnik preuzmite ovdje