Lejla Reković, dipl.ing. elektrotehnike
Diplomirala elektrotehniku na elektrotehničkom fakultetu Univerziteta
Crne Gore.
Trenutno na poiziciji pomoćnikce direktora za IT i razmjenu podataka
Integralnog informacionog sistema zdravstva.
U Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore preko dvije decenije,
pokrivala sve nivoe i funkcije od onog najnižeg operativnog, pa do najviših
nivoa upravljanja i nadležnosti. Participirala u projektovanju i razvoju informacionog zdravstvenog
sistema u Crnoj Gori od samog početka bilo kao učesnica brojnih projekata ili rukovoditeljka stručnih
timova za implemetaciju digitalnih rješenja u zdravstvu.